City Life Blog

"Karczówka"- 400 lat historii

1 IMG 20160924 165113550 HDR"Karczówka" to kolejny rezerwat przyrody, wchodzący w skład kadzielniańskiego łańcucha przyrody, który postanowiłam odwiedzić po latach odwiedzając rodzinne strony. "Karczówka" to rezerwat leśno-krajobrazowy znajdujący się 340 m n.p.m obejmującym zalesione wzniesienia ze znajdującym się na ich szczycie klasztorze. Wchodzi w skład chęcińsko-kieleckiego Parku Krajobrazowego. Góra zbudowana jest z wapieni. W przeszłości było to miejsce intensywnych prac wydobywczych, których celem było pozyskiwanie kruszców ołowiu.

Miejsce jest położone niby wysoko, a jednak blisko, niby w centrum miasta a jednak na uboczu, miejsce zbudowane historią, obok którego nie można przejść obojętnie. To miejsce, które ma duszę, które warto odwiedzić, zastanowić sie nad życiem, wyhamować, uciec od zgiełku dnia codziennego, oddać się zadumie, pomedytować w pięknym do tego celu przygotowanym miejscu przed klasztorem. Nabrać sił na dalszą drogę. Miejsce, które tworzy historie od blisko 400 lat.1 IMG 20160924 172507165 HDR1 IMG 20160924 170848050 HDR1 IMG 20160924 170812711 HDR

W 1628 roku -ku większej chwale Boga, wzniósł tę świątynię ks. Marcin Szyszkowski, biskup krakowski. Królem Polski był wtedy Zygmunt II Waza, na stolicy Piotrowej zasiadał papież Urban VIII.

1631-Biskup-fundator oddaję świątynię zakonowi bernardów, dla których buduję klasztor z przeznaczeniem na ustronie rekolekcyjne dla duchownych i diecezjalnych.

1646-roku włościanin i górnik z Niewachlowa, Hilary Mala wydobył ze szpary ziemnej w Górze Machnowskiej trzy bryły galeny, z których wykonano trzy posągi. Z największej z nich została wykonana rzeźba Świętej Barbary – patronki górników. Figura po dzień dzisiejszy znajduje się w kaplicy pod wieżą dzwonnicy klasztornej. Miejsce, w którym Hilary Mala znalazł galenę nazwano „Szparą Świętych”

1655-potop szwedzki objął także wzgórze św. Karola z jego zakonnymi mieszkańcami. Klasztor doszczętnie ograbiono, a bernardynów wymordowano.1 IMG 20160924 1713092031 IMG 20160924 171328956

1787-zakonnicy i mieszkańcy Kielc przyjmują na Karczówce króla Stanisława Augusta Poniatowskiego-ostatniego z królów Polski. Król przybył tu konno z Miedzianej Góry, uczestniczy we mszy św. i zwiedza klasztor, przy okazji oglądał sławną ową statuę Św. Barbary.

1863-to rok, który zapisał się w historii krwawą kartą Karczówki . W styczniową noc, podczas wybuchu powstania Karczówka była miejscem obronnym powstańców przed uderzeniem na garnizon rosyjski stacjonujący w Kielcach. Ochotnicy liczebnie nieprzygotowani do walki, pozbawieni zapowiadanego wsparcia polegli na polu walki. Na początku 1864 roku, pokrywający wzgórze Karczówki las dawał schronienie działającym w pobliżu Kielc powstańcom.1 IMG 20160924 163839720 HDR

1864-Powiązanie klasztoru na Karczówce z ruchem powstańczym miało negatywny wpływ na dalszą działalność zakonu. Działalność ojców berdardynów nie spodobała się rządzącym carską Rosją i klasztor znalazł sie na liście do likwidacji. Ojców bernardynów przeniesiono do klasztoru w Wielkowoli. Stróżem Karczówki pozostaje do 1914 roku o. Kolumbin Tomaszewski. o Kolumbin Tomaszewski ostatni bernardyn na Karczówce. Po kasacie w pod klasztornym kościele na Karczówce pozostał jako jedyny zakonnik, który pełnił tu posługę przez 50 lat do 1914 roku. Ojciec Kolumbin oddał się służbie ludzi i miejscu. Nazywany był "Ojcem Karczówczanym", "świętokrzyskim księdzem robakiem." Czekając na wolność Polski nigdy się jej nie doczekał. Umarł w Lutym 1914 rok, a w maju wkroczyły do Kielc legiony Marszałka Piłsudskiego.1 IMG 20160924 163846511 HDR1 IMG 20160924 163803457 HDR1901-dzięki ofiarności katolików z Kielc i okolic przeprowadzono gruntowną odnowę kościoła.

1908-rząd carski przekazuje Towarzystwu Dobroczynności zabudowania klasztorne

Na kartach historii 1914 roku zapisała się Karczówka, jako miejsce manifestacji patriotycznych w czasie rocznic powstania styczniowego i Konstytucji 3 maja.

1918-Towarzystwo Dobroczynności oddaje Klasztor Siostrom Służebnicom Serca Jezusowego, które przeprowadzają w nim niezbędne naprawy, otwierają przedszkole i szkołę ludową. W 1922 otwierają drukarnię św. Józefa. Drukowano tu wydawnictwa na zlecenie kurii diecezjalnej, a także druki świeckie.
Podczas okupacji hitlerowskiej klasztor Karczówce i otaczający go las dawały schronienie konspirantom. Chronili się tu także partyzanci z oddziałów AK.

1957-klasztor pobernatyński przejmuję Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego-Księża Pallotyni

1985-w starych zabudowaniach gospodarczych powstaje kaplica Matki Bożej Fatimskiej

2007-50-lecie pracy duszpasterskiej Księży Pallotynów na Karczówce

2014-zakończenie projektu "Pallotyńskie Centrum Dialogu, Wychowania i Promocji Karczówka"

Na szczycie znajduje się punkt widokowy na Kielce oraz Góry Świętokrzyskie.

1 IMG 20160924 163106936 HDR1 IMG 20160924 170028862 HDR1 IMG 20160924 164451541 HDR1 IMG 20160924 163315969 HDR

Klasztor w ciągu blisko czterystu lat istnienia odegrał bardzo dużą rolę w historii Polski, od najazdu szwedzkiego do II wojny światowej.

Widok na "Karczówkę" z Rezerwatu przyrody na "Kadzielni"1 IMG 20160924 183239824 HDRWidok z "Karczówki" na osiedle domków jednorodzinnych osiedla "Podkarczówka" i pasmo gór świetokrzyskich.1 IMG 20160924 174437466 HDR

Barbara

2021  © City LIfe Blog