City Life Blog

Ogrody Biblijne w Muszynie

IMG 20170729 143609783Będąc w Muszynie nie sposób przejść obojętnie, wobec Ogrodów Biblijnych. Jest to niewątpliwie miejsce, które nie powinno umknąć uwadze każdej osobie, udającej się w te strony. Miejsce wokół Parafii  pw.Św.Józefa Oblubieńca NMP zostało zaprojektowane tak, by skłaniać do modlitwy i medytacji poprzez ukazanie treści biblijnych w plenerze, a ekumeniczny charakter Ogrodów Biblijnych ma stanowić największą atrakcję okolicy.

Ogrody można zwiedzać za darmo i to z przewodnikiem. Ten który oprowadzał moją grupę potrafił tchnąć w nas swoją pasję w wiarę. Dla osób wierzących miejsca takie są wyjątkowe. Skłaniają do refleksji i zadumy. Ogrody Biblijne to świetny pomysł na chwile relaksu, spacer i poznanie wydarzeń biblijnych w sposób bardzo przystępny. W Ogrodach Biblijnych wykorzystano zasadę, że przez obraz łatwiej jest dotrzeć do ludzi, toteż w sposób zilustrowany przedstawiono tam najważniejsze historie biblijne. Stworzone instalacje pokazują ważniejsze wydarzenia opisane w Starym i Nowym Testamencie począwszy od stworzenia życia na ziemi. Zwiedzanie chronologicznie ogrodów dla jednych będzie nowym doznaniem poznawczym, dla innych, przypomnienie sobie tego, co zostało opisane w Biblii. Ponieważ jest to ogród to jednocześnie poznajemy rośliny, które zostały w Biblii wymienione i które mają istotne znaczenie dla właściwego zrozumienia przekazu biblijnego, dużo też mówią o życiu ludzi w czasach biblijnych. Pismo Święte zostało zobrazowane w bardzo ciekawy pomysł; jest co oglądać i przeczytać. Myślę, że dla wierzących to bardzo istotny punkt na mapie. Jest okazja ku temu, aby przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia ze Starego i Nowego Testamentu na których oparta jest religią chrześcijańska.

Czy osoby nie wierzące powinny odwiedzać takie miejsce? Nie wiem, niech decyzje podejmą same. Może się nawrócą. Jeżeli aspekt duchowy tego miejsca nie będzie im odpowiadał, zawsze mogą podziwiać piękną i bujną roślinność w ogrodzie.

Poniżej przedstawiam kilka instalacji, które najbardziej utkwiły mi w pamięci.

Raj

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami (Rdz.1,1-2). A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie stworzenia lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty:” Czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?” Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią; a on zjadł”. A wtedy otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski (Rdz.3,1.6-7). Dlatego Pan wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty.” Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubowie i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia (Rdz.3.23-24).

IMG 20170729 141604262 HDR
NOE

A potop trwał na ziemi czterdzieści dni i wody wezbrały i podniosły arkę ponad ziemię (Rdz.7,17).

A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy okno arki, które przedtem uczynił, wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wyschła woda na ziemi. Potem wypuścił z arki gołębicę, aby się przekonać czy ustąpiły wody z powierzchni ziemi. Gołębica nie znalazłszy miejsca, gdzie by mogła usiąść, wróciła do arki, bo jeszcze była woda na całej powierzchni ziemi.; Noe, wyciągnąwszy rękę, schwytali ją i zabrali do arki. Przeczekawszy zaś siedem dni, znów wypuścił z arki gołębice i ta wróciła do niego pod wieczór, niosąc w dzióbie świeży listek z drzewa oliwnego. Poznał wzięć Noe, że woda na ziemi opadła (Rdz.8,6-11). Noe był rolnikiem i on to pierwszy zasadził winnice (Rdz.9,20).

IMG 20170729 141819906 HDR
Abraham

Pan rzekł do Abrahama:” Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukarzę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem (Rdz.12,1-2). Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: "O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością racz nie omijać Twego sługi! (Rdz.18,1-3). Zapytali go: Gdzie jest twoja żona, Sara?”-odpowiedział im:”W tym oto namiocie”.

„Rzekł mu jeden z nich: ”O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna”(Rdz.18,9-10).

Izaak 

Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego;” Abrahamie!”A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”- powiedział: ”Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę.” A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł:”Abrahamie, Abrahamie!” A on rzekł:”Oto jestem.” Anioł powiedział mu: ”Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego!” Abraham obejrzawszy się zobaczył barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna.

IMG 20170729 142042915

Jakub.

Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i gotowaną soczewicę. Ezaw najadł się i napił,a potem wstał i oddalił się. Tak to Ezaw zlekceważył przywilej pierworodztwa (Rdz.25,34). Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdy słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień o podłożył go sobie pod głowę. Układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgając swym wierzchołkiem nieba, oraz Aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił:”Ja jestem Pan Bóg, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu.” (Rdz.28,10-13).

Mojżesz-Narodziny.

Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz:”Wszystkich nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków, należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu” (Wj.1,22). Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć na żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nie dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki (Wj.2,1-3).

Niewola egipska.

Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle, oraz różnymi pracami na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie. Potem do położnych u kobiet hebrajskich z których jedna nazywała się szifra a druga Pua, powiedział król egipski te słowa: „Jeśli będziecie przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli będzie to chłopiec to winnyście go zabić a jeśli dziewczynka to zostawcie ją przy życiu. (Wj.1,13-16). Ja także usłyszałem jęk Izraelitów, których Egipcjanie obciążyli robotami i wspomniałem na moje przymierze. „Przeto powiedz synom izraelskim; Ja jestem Pan! Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli i wyswobodzę wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary. I wezmę sobie was za mój lud, i będę wam Bogiem (Wj.6,5-7).

IMG 20170729 142200299

IMG 20170729 142308177
Gorejący krzew.

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonie ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie;” Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?” Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego, ze środka krzewu:”Mojżeszu, Mojżeszu!” On zaś odpowiedział:”Oto jestem.”Rzekł nu Bóg:”Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”(Wj.3, 1-5).

IMG 20170729 142234566
40-letnia wędrówka przez pustynię.

Rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I kłócił się lud z Mojżeszem mówiąc:”Daj nam wody do picia! ”Mojżesz odpowiedział im: „Czemu kłócicie się ze mną ? I czemu wystawiacie Pana na próbę ? Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć? Pan odpowiedział Mojżeszowi: Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie.” Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej (Wj.17,1-6). Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła.” Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: „Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukoszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu (Lb.21,6-8).

Dekalog.

Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Jzraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga (Wj 19, 1-3). Chwała Pana spoczęła na Górze Synaj, i okrywał ją obłok przez sześć dni. W siódmym dniu Pan przywołał Mojżesza z pośrodka obłoku. A wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. I pozostał Mojżesz na górze przez czterdzieści nocy (Wj 24, 16-18). Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym (Wj 31,18).

IMG 20170729 142430432
Jozue.

Albowiem Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze – do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli drzewa figowego i granatowego-do ziemi oliwek, oliwy i miodu, do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz się chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie – do ziemi, której kamienie zawierają żelazo, a z jej gór wydobywa się miedź (Pwt.8,7-9). Gdy wreszcie cały naród skończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do Jozuego: ”Wybierzcie dwunastu mężów spośród ludu, po jednym z każdego pokolenia, i dajcie im takie polecenie: ”Podnieście z stąd, ze środka Jordanu, miejsca, gdzie stały nogi kapłanów dwanaście kamieni, przenieście je ze sobą i połóżcie w miejscu, gdzie rozłożycie się obozem, by spędzić noc”(Joz 4, 1-3).

Dawid.

Samuel więc zapytał Jessego:”Czy to już wszyscy młodzieńcy? ”Odrzekł pozostał jeszcze tylko najmniejszy, lecz on pasie owce.” Samuel powiedział do Jessego: ”poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie.” Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd- Pan rzekł: ”Wstań i namaść go, to ten” (1 Sm,16,11-12). Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak że kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię. Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem, procą i kamieniem;trafił Filistyna i zabił go nie mając w ręku miecza (1Sm. 17, 49-50). W chwili objęcia rządów Dawid miał lat trzydzieści, a rządził lat czterdzieści (2Sm 5,4).

IMG 20170729 142611394

Salomon.

W roku czterysta osiemdziesiątym po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, w miejscu Ziw, to jest drugim, czwartego roku panowania nad Izraelem Salomona rozpoczął on budowę domu dla Pana (1Kri.6,1). A oto tak zbudował Salomon i wykończył tę świątynię. Sanktuarium urządził wewnątrz, w środku budowli, by tam umieścić Arkę Przymierza Pańskiego. Sanktuarium było dwadzieścia łokci długie, dwadzieścia łokci szerokie i dwadzieścia łokci wysokie. (I Krl.6,14-20). Uczynił też ołtarz z brązu, długi na dwadzieścia łokci i na dziesięć łokci wysoki. Następnie sporządził odlew okrągłego morza o średnicy dziesięciu łokci, o wysokości pięciu łokci i o obwodzie trzydziestu łokci. Stało ono na dwunastu wołach. Trzy zwracały się ku północy, trzy ku zachodowi, trzy ku południowi, trzy na wschód ( 2 Krn.4, 1-4).

IMG 20170729 142701481IMG 20170729 142631080

Wiara Hioba.

A teraz śmieją się ze mnie wiekiem ode mnie młodsi. Zrywają rośliny pustyni, ziemi od dawna jałowej. Żywią się malwą i liśćmi krzewów. Chlebem ich-korzeń jałowca. Mieszkają na brzegu rzeki w jamach podziemnych i skałach. Miedzy krzewami zawodzą, stłoczeni, nocują pod cierniem jak synów przestępcy i głupca wypędza się z ich ojczyzny. A teraz jestem przedmiotem ich fraszek i tematem wesołych pieśni, brzydzą się, omijają z dala nie wstydzą się pluć mi w twarz (Hi 30,1-10). Hiob na to odpowiedział Panu, i rzekł: ”Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić (Hi 42,1-20). I Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił się on za swoich przyjaciół. Pan oddał mu całą majętność w dwójnasób (Hi 42, 10).

Przejście przez morze czerwone.

Mojżesz wyciągnął rękę nad morze a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły a 'Izraelici szli przez środek morza sucha stopą mając mur z wód po prawej i po lewej stronie”. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. „O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki.” Zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód poruszać.” A pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców.” Wyciągnął Mojżesz dłoń nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w środku morza.(Wj.14,21-27).

Proroctwa mesjańskie i Rodowód Jezusa.

A ty, Betlejem, Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Mi, 5-1). Czy Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa dawidowego i z miasteczka Betlejem? (J 7,42). Raduj się wielce, Córo Syjonu, Wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy (Za 9,9).

IMG 20170729 142803134 HDR
Narodzenie Jezusa

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie ( Łk 2, 1-7 )

Golgota. 

Słowa Jezusa do Matki i Jana. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: ”Niewiasto oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka Twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (19, 26-27).

Post na pustyni i kuszenie Jezusa.

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni, czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus:”Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek.” Wówczas wyprowadził Go w górę i rzekł diabeł do Niego: ”Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego.” Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje." Lecz Jezus mu odrzekł: ”Napisane jest: Panu Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził Go też do Jerozolimy i rzekł do Niego:”Jeśli jesteś Synem Bożym, żuć się stąd w dół! ”Lecz Jezus mu odparł:”powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”(Łk.4, 1-12).

IMG 20170729 142405757Chrzest Jezusa i Jan Chrzciciel.

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana Chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jako gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos:”Tyś jest mój Syn umiłowany w Tobie mam upodobanie” (Mk 1, 9-11). Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie:”Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzcicieli. Lecz najmniejszy w Królestwie niebieskim większy jest niż on (Mt 11,7-11).

Przemienienie na Górze Tabor.

W jakieś osiem dni po tych mowach, wziął z sobą Piotra, Jana, Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmroczeni. Gdy się ocknęli ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu dobrze, że tu jesteśmy.” Postawmy trzy namioty jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Gdy jeszcze to mówił zjawił się obłok i osłonił ich: zlękli się gdy tamci weszli w obłok. A z obłoku odezwał się” To jest syn mój, wybrany, Jego słuchajcie”.(Łk 9, 28-35).

IMG 20170729 143130312Powołanie Apostołów

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędzić na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których, też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja;Tadeusza i Tomasza; Jakuba syna Alfeusza; Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę syna Jakuba; Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą (Łk. 6, 12-16).

Uzdrawianie Paralityka. 

Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsc, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść ich do siebie odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i gdzie przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka:”Synu odpuszczają ci się twoje grzechy”.Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy na ziemi ma władze odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka :Mówię ci: „Wstań weź swoje łoże i idź do domu!” On wstał wziął swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich (Mk 2, 1-12).

IMG 20170729 142958653
Moc wiary nadzieja i miłość.

Wiara: gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!”, a byłaby wam posłuszna (Łk, 17,6).

Nadzieja: Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim ojcem, który jest w niebie (Mt, 10,32).
Miłość:Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam:Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słonce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mt 5, 43-45).

Syn marnotrawny i jego ojciec.

Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca;”Ojcze daj mi część majątku, która na mnie przypada.”Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, wyjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał wszelki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt ich mu nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyje i ucałował go (Łk 15,11-20).

IMG 20170729 143217845 HDRPrzebaczenie.

Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał:”Panie ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie?Czy aż siedem razy?”Jezus mu odrzekł:”Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż 77 razy (Mt 18, 21-22). Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu! I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie , mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu! (Łk 17, 3-4).

Po owocach poznacie ich.

Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie Mnie: „Panie, Panie!”, a nie czynicie tego, co mówią?(Łk.6, 43-46).

Ufność Bogu ”lilie polne”.

Któż z was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia? Jeśli więc nawet drobnej rzeczy uczynić nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, małej wiary!” I wy zatem nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili i nie bądźcie o to niespokojni!” O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, lecz ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane (Łk 12, 25-31).

IMG 20170729 143359496
Góra Błogosławieństw.

Jezus, widząc tłumy wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
Błogosławieni w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni zostaną pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni, miłosierdzi, albowiem oni miłosierdzia dostąpią
Błogosławieni, czystego serca, albowiem on Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt.5, 1-9).

Wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali:Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz „Król Izraelski!” A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł Go, jak jest napisane, dosiadł Go, jak jest napisane: „Nie bój się Córo Syjońska”Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu. Z początku Jego uczniowie tego nie zrozumieli. Ale, gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili. Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z Nim wówczas, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił martwych. Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił (J 12,12-18).

IMG 20170729 143432029Ostatnia wieczerza.

W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: „Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?” On odrzekł: ”Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: ”Nauczyciel mówi, czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A, gdy jedli, rzekł: ”Zaprawdę powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi”. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: ” Chyba nie ja, Panie? ” On zaś odpowiedział: ”Ten zaś, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi” (Mt 26, 17-24).

 Ogród oliwny.

Jezus udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce rzekł do nich:” Módlcie się abyście nie ulegli pokusie," a sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem. Zaczął się modlić tymi słowami :”Ojcze jeżeli chcesz zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się spełni."(Mt 26, 17-24).

Grób i Zmartwychwstanie Jezusa.

Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosowanie do żydowskiego sposobu grzebania (J 19,38-40).IMG 20170729 143908275 HDR

Spotkanie z Marią Magdaleną

Maria Magdalena stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa jednego – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekł do niej:”Niewiasto, czemu płaczesz?”Odpowiedziała im:”Zabrano Pana mego i nie wiem , gdzie Go położono?” Gdy to powiedziała odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus:”Niewiasto czemu płaczesz? Kogo szukasz?” Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik powiedziała do Niego:”Panie jeśli ty go przeniosłeś, powiedz, gdzie Go położyłeś, a ja go wezmę „. Jezus odrzekł do niej: „Mario !” A ona obróciwszy się powiedziała do niego po hebrajsku:”Rabbuni”, to znaczy Nauczycielu! (J 20, 11-16).

Alfa

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, Który był i który przychodzi, Wszechmogący ( Ap 1,8 ).

Nowa Jerozolima. 

I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła, podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu kryształu; miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka ( Ap 21, 10-14).

IMG 20170729 144021140

 Zagubiona owca.

Opowiedział im następującą przypowieść:” Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im:”cieszcie się ze mną, bo znalazłem owce, która mi zginęła”. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia (Łk 15, 3-7).

IMG 20170729 144107025Cudowny połów ryb.

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona:”Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!” A Szymon odpowiedział:”Mistrzu całą noc pracowaliśmy i nic żeśmy nie nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci .” Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak, że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł:”odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny.” Lecz Jezus rzekł do Szymona:”Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił i przyciągnąwszy lodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim (Łk 5, 4-11).
Jan Chrzciciel

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich:”Ja was chrzczę woda, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wie jadło w reku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”(Łk 3, 15-17).

Pustynia jako pastwiska.

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego, pozwala mi leżeć na niebieskich pastwiskach . Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulegnę, bo ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym co mnie pociesza (Ps 23, 1-4).

IMG 20170729 144301375

On użyczy deszczu na twoje zasiewy, które posiejesz na roli, zboże wyrosłe na ziemi będzie obfite i soczyste; w ów dzień twoje bydło będzie się paść na rozległej łące, Woły i osły obrabiające ziemię, będą Jadły przyprawioną paszę, przewianą szuflą i wiejadłem (Iz 30,23-24).

Brama.

Jezus powiedział do swoich uczniów:”Zaprawdę, powiadam wam:Bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego, jeszcze raz wam powiadam:Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego.” Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali:” Któż więc może się zbawić?” Jezus spojrzał na nich i rzekł:”U ludzi to nie możliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe”(Mt 19, 23-26).

Jezus dobry pasterz.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia , tego co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus:” Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam ja jestem bramą owiec”.(J 10, 1-7).

IMG 20170729 144515683

Cudowne rozmnożenie chleba.

Dzień począł chylić się ku zachodowi. Wtedy przystąpiło do niego dwunastu mówiąc:”Odpraw tłum niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu”. Lecz on rzekł do nich:”Wy dajcie im jeść!” Oni odpowiedzieli:”Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby, chyba, że pójdziemy i zakupimy żywność dla wszystkich tych ludzi”.Było albowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów:”Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu!” Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały (Łk 9, 12-17).

IMG 20170729 144506328
Cud w Kanie Galilejskiej.

Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele, także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego:”Nie mają już wina”. Jezus jej odpowiedział:”Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?”Wtedy matka Jego powiedziała do sług:”zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus:”Napełnijcie stągwie wodą!”i napełnili je aż po brzegi. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, przywołał pana młodego i powiedział do niego:”Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją,wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino, ąż do tej pory (J 2,1-10).

IMG 20170729 144624299

Winnica.

Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsadźcie, proszę, miedzy Mną a miedzy moją winnicą. Co jeszcze uczynić miałem winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody. Wiec dobrze! Pokażę wam co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie by ją stratowano (Iz 5, 1-5).

IMG 20170729 145117752
Tłocznia winogron.

I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu-ogromnej. I wydeptano tłocznie poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła, aż po wędzidła koni, na tysiąc i sześćset stadiów (Ap 14, 19-20). A z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody:on paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego Wszechmogącego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię:Król, Królów i Pan Panów (Ap 19, 15-16).

IMG 20170729 144703655
Urządzenie do tłoczenia oliwy.

Teraz więc niech przyśle mój Pan, swoim sługom pszenicę i jęczmień, oliwę i wino, o których mówił. My zaś będziemy wycinać drzewa z Libanu stosownie do twej i sprowadzimy je morzem na tratwach do Jafy, ty zaś każesz dostarczać je do Jerozolimy (2Krn 2, 14-15). I wy się weselcie, synowie Syjonu, radujcie się w Panu Bogu waszym, bo dał wam według sprawiedliwości deszcz jesienny i deszcz wiosenny, które wylał na was obficie jak przedtem. I będą klepiska napełnione zbożem, a tłocznie będą opływały moszczem i oliwą.”W ten sposób wynagrodzę wam lata, które strawiła szarańcza, jelek, chasil i gazam, wielkie moje wojsko, które wysłałem, przeciwko wam”( JI 2, 23-25).

IMG 20170729 144724988
Klepisko, młócenie i czyszczenie zboża.

Arauna rzekł:”Po co przychodzi Pan mój, król do swego sługi?” Dawid Odpowiedział:”Nabyć od ciebie klepisko, zbudować ołtarz Panu, aby powstrzymać zarazę grasująca wśród ludu?” Arauna odpowiedział Dawidowi:”Pan mój, król, może wziąć je i złożyć ofiarę ze wszystkiego, co wyda mu się słuszne:oto woły na całopalenie, sanie, młockarnie i jarzmo z wołów jako drwa”(2 Sm 24, 21-22). Zaprawdę czarnuszki nie młócą saniami młockarskimi, ani po kminie nie przetaczają walca młockarskiego wozu, ale bijakiem wybija się czarnuszkę, a kminek cepami. Zboże mogłoby ulec zmiażdżeniu; ale nie bez końca młóci je młockarz. Gdy przetoczy koło swego wozu młockarskiego wraz z zaprzęgiem, nie zmiażdży go. To również pochodzi od Pana zastępów, który przedziwny okazał się w radzie, niezmierzony w mądrości (Iz 28, 27-29).

IMG 20170729 144822383

Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną mocniejszy jest ode mnie, ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w reku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym (Mt 3, 11-12). Otóż ja jestem pośród was, jak ten kto służy, Wyście wytrwali przy Mnie w Moich przeciwnościach. Dlatego i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój ojciec, abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jako pszenicę; ale ja prosiłem za Tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci (Łk 22-25-32).

Żniwa

Czyż nie mówicie:”Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa, a nadejdą żniwa?” Oto powiadam wam: podnieście oczy i popatrzcie na pola jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuję już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem (J 4 35-36). Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza (Mt 13,30). Następnie wyznaczył pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo „ (Łk 10,1-2).

IMG 20170729 144953346

Orka i siew.

Nastawcie uszu i słuchajcie głosu mego, uważajcie i słuchajcie i słuchajcie mej mowy! Czyż oracz wciąż tylko orze pod zasiew, przewraca i bronuję swą rolę? Czyż raczej, gdy zrówna jej powierzchnię nie zasiewa czarnuszki i nie rozsiewa kminu? Czy nie sieje pszenicy, zboża, jęczmienia i prosa, wreszcie orkiszu po brzegach? A ktoś poucza go o tym prawie, jego Bóg mu to wykłada. Zaprawdę czarnuszki nie młócą saniami młockarskimi, ani po kminie nie przetaczają walca młockarskiego, ale bijakiem wybija się czarnuszkę, a kminek cepami. Zboże mogłoby ulec zmiażdżeniu; ale nie bez końca młóci je młockarz. Gdy przetoczy koło swego wozu młockarskiego wraz z zaprzęgiem, nie miażdży go. To również pochodzi od Pana Zastępów, który przedziwny okazał się w radzie, niezmierzony w mądrości (Iz 28, 23-29).

Jeremiasz 650 lat przed narodzinami Chrystusem zapewnienie Boga o ciągłej opiece. Oto kładę moje słowa w Twoje usta(Jr 1,9).

To mówi Pan:”przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który ciele upatruję swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście, wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa sadzonego nad woda, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców”(Jr 17, 5-8).

Pierwsi rodzice.

I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział:”Ta dopiero jest kością z moich kości , i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo z mężczyzny została wzięta. Dlatego mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem(Rdz.2, 20-24).

Małżeństwo i odpowiedzialność.

Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi ! Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha (Kol.3, 19-21). Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu. Bo mąż jest głową żony, jak jest Chrystus - Głową Kościoła: On-Zbawca ciała. Lecz jak kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie(Ef 5, 22-25).

IMG 20170729 145627860

Wychowanie dzieci.

Synu, od miłości swej staraj się o naukę, a będziesz ją nabywał aż do siwizny. „ Jak oracz i siewca przystępuj do niej i czekaj na dobry jej plon; trochę się utrudzisz pracując na nią, ale w net będziesz spożywał jej owoce. Jakże bardzo twarda jest dla nieuków, a lekkoduch w niej nie wytrwa ( Syr. 6,18-20 ). On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich :”Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkim!” Potem wziął dziecko, postawił przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „ kto przyjmuje jedno z tych z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który mnie posłał” (Mk.9, 35-37).

Ufność w moc Bożą.

Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przyszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcybiskupa, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili (Hbr.4, 13-16).

IMG 20170729 145908839 HDRZagrożenia.

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiadałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujemy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc (Ga 5, 19-26).

                                Z Bogiem budujemy świat.

„Czyńcie sobie ziemię poddaną” Rdz.1,28.

IMG 20170729 145459034

Kiedy naszym oczom ukazał się zbiornik z wodą, poczuliśmy tym samym, że 45-cio minutowy spacer dotarł do końca. Był czas na odpczynek i ugaszenie pragnienia w ten upalny dzień.

IMG 20170729 150116485

Odkryte w 2016 roku w odwiercie o głębokości 70m. Typ wody szczawa wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowa. Mineralizacja wody 1405 mg/l. Zasoby eksploatacyjne 24000l/dobę. Wodą ze źródła można się delektować nieodpłatnie w godzinach otwarcia Ogrodów, kubki, butelki należy mieć we własnym zakresie.

Barbara

 

 

 

 

 

2021  © City LIfe Blog